Kapasite Raporu

KAPASİTE RAPORU TANIMI

Sanayi Odalarına kaydolarak sanayi kuruluşu niteliği kazanan özel veya tüzel kişiliklerin irtibat bilgilerini, üretim konularını ve yıllık üretim kapasitelerini, teknolojilerini, makine parkını, kullandıkları hammaddeleri, sermaye ve istihdam bilgilerini ve benzeri konuları içeren, kuruluşun kimlik kartı niteliğindeki kapasite raporlarını bağlı bulundukları Odalar düzenlemektedir.

İmalat sanayi, ihracat, ithalat, gümrük, teşvik mevzuatı gibi birçok bürokratik işlemde, sanayi kuruluşu ile ilgili bilgilerin kapasite raporlarından elde edilmesi tercih edilmekte ve her geçen gün kapasite raporlarının önemi artmaktadır.

Odalarımızca görevlendirilen ekspertiz heyeti ile firma işyerinde yapılan inceleme ve belgelerin değerlendirilmesi sonucunda düzenlenen kapasite raporları, prosedür gereğince Odalarca hazırlandıktan sonra Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) onayını almak zorundadır.

Kapasite raporlarının yanıltıcı veya haksız rekabete neden olabilecek bilgiler içermemesi büyük önem taşıdığından, hesaplamalarda TOBB tarafından belirlenen kriterler ve hesaplama yöntemleri esas alınmaktadır.

Ayrıca, özel kuruluşların ve kamu kurumlarının firmalar hakkındaki bilgi taleplerinde, kapasite raporundaki bilgilerden faydalanılmaktadır.

KAPASİTE RAPORU TANZİMİ ZORUNLU KILAN MEVZUAT

6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu,

5174 sayılı T.O.B.B Kanunu,

28.5.1975 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 7/9914 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı,

İthalat ve İhracat Yönetmelikleri,

Teşvikler ile İlgili Tebliğler,

Gıdaların Üretimi ve Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun ve Yönetmelikleri, gereğince sınai işletmeler Sanayi Odalarına, Ticaret ve Sanayi Odalarına ve Ticaret Odalarına kayıt olmak ve kapasitelerini tespit ettirmekle yükümlüdür.

KAPASİTE RAPORUNUN KULLANILDIĞI YERLER

Kapasite Raporları;

 • Yatırım Teşvik Belgesi,
 • Dâhilde İşleme İzin Belgesi,
 • Sanayi Sicil Belgesi müracaatlarında,
 • Muhtelif İthalat ve İhracat işlemlerinde,
 • Resmi ve özel ihalelerde,
 • Yurtiçi ve yurtdışı kredi teminlerinde,
 • Yurtiçi ve yurtdışı fuarlara katılımlarda,
 • Tahsisli veya ithalinde tarife kontenjanı uygulanan hammaddelerin temininde,
 • İmalatçı belgesi alımında,
 • Vergi incelemelerinde,
 • Kamunun muhtelif amaçlı incelemelerinde, 

          gerekli olmaktadır, Ayrıca ülkemizin sanayi envanterinin çıkartılması çalışmaları ile seferberlik plan ve programlarına ışık tutmaktadır.

KAPASİTE RAPORUNUN GEÇERLİLİK SÜRESİ VE YENİLEME

Kapasite raporları düzenlendiği tarihten itibaren, firma tarafından değişiklik talebinde bulunulmaması veya Odalarca değişiklik tespit edilmemesi halinde iki yıl geçerlidir. Odalarca yapılmakta olan uyarılar da dikkate alınarak geçerlilik süresi dolmadan bir hafta önce yenileme talebinde bulunulması gerekmektedir. Kapasite raporunda yer alan bilgilerin değişmesi halinde, raporun yenilenmesi bürokratik işlemler sırasında problem çıkmaması açısından çok önemlidir. Raporda yer alan makineler kiralık ve kira sözleşmesi süresi 2 yıldan az ise sözleşmenin bitim tarihi raporun geçerlilik süresini belirler.

KAPASİTE BAŞVURUSUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ:

TOBB hesabına bu yılkı Kapasite raporu ücreti yatırıldıktan sonra firma başvuru formları ve diğer istenen evrakları eksiksiz olarak tamamladıktan sonra odaya başvurusu aynı gün değerlendirilir. Genel Sekreterlikçe tayin edilen eksperler tarafından işyerinde inceleme yapılır.

Kapasite Kriterleri çerçevesince eksperler tarafından tespit olunan üretim gücü, oda raportörü tarafından kapasite raporu şeklinde hazırlanarak TOBB’ne onay elektronik sistemden gönderilir. TOBB tarafından onaylanan ve odaya geri gönderilen kapasite raporunun sureti onaylanarak firmaya verilir.

KAPASİTE RAPORU BAŞVURUSU

Kapasite raporu başvurusunda bulunabilmek için, firma üretim yeri veya merkez adresinden en az birinin bağlı olduğu odanın sınırları içinde bulunması ve ilgili odaya üye olunması gerekmektedir.

Kapasite Başvuru Formunu İndirmek İçin Tıklayınız... (Ön Yüz)

Kapasite Başvuru Formunu İndirmek İçin Tıklayınız... (Arka Yüz)