NÜFUSU

2014 yılı verilerine göre ilçe nüfusu yaklaşık 74000 olduğu söylenmektedir. 2000 yılında yapılan Resmi Genel Nüfus Sayımına göre ise 71.804’dür.
 
Nüfus yoğunluğu km başına 85 kişidir. Merkez nüfus 1990'da 26.000, 2000'de 36.000 ve 2006 yılı için ise tahmini 40.000 dir.
 
İlçenin nüfusu 2000 genel nüfus sayımına göre 71804'dir. Adrese dayalı olarak yapılan son sayımda ilçe merkez nüfusumuz 42.000 olarak tespit edilmiştir.