Fiili Üretim-Tüketim Belgesi

FİİLİ ÜRETİM BELGESİ

       Odamızca kapasite raporu tespiti yaptırmış olup,kapasite raporu sahibi olan firmaların üretimleri devlet kontrolünde olan hammadde talepleri, kapasite raporlarında yer alan tahsise göre yapılmaktadır (Özellikle petrol ürünleri yan sanayi mamulleri). Firmanın bir önceki yıl almış oldukları hammaddeden ne kadar ne üreterek nerelere sattığının tespiti amacıyla düzenlenen bir belgedir.

Müracaat İçin Gerekli Belgeler:

  • Odaya hitaben dilekçe   Dilekçeyi İndirmek İçin Tıklayınız...
  • Kapasite Raporu fotokopisi
  • Mal alış ve satış faturaları fotokopisi  
  • Yevmiye defteri noter tasdik bilgileri (Talep edilen yıla ait) 
  • Ticaret Odası veznesine yatacak olan ücret.

      

FİİLİ TÜKETİM BELGESİ

       İmalatçı üyelerimizin, imalatını yaptıkları ürünlerde kullandıkları ana hammaddenin bir veya iki yıllık olarak ne kadar kullanılmış olduğuna ilişkin belgedir.

Müracaat İçin Gerekli Belgeler: