Bandırma Organize Sanayi Bölgesi

1997 yılında Bandırma Ticaret Odası önderliğinde kurulan ve inşasına başlanan Bandırma Organize Sanayi Bölgesi 2001 yılında ilk fabrikasına kavuşmuştur. OSB’nin 150 hektarlık altyapısı tamamlanarak yatırıma hazır hale getirilmiş, bölge içi elektrik ve enerji nakil hatları bitirilmiş, yollara kilit parke taşı döşenmiştir. Bandırma Organize Sanayi Bölgesi’nin 150 hektarlık alanda 944,444 m2 sanayi 51 parselinin 48’i satılmıştır. OSB’nin 3 adet 23,958 m2 sanayi parseli ve gerekirse kullanılmak üzere 150 hektarlık yedek alanı bulunmaktadır. Bandırma OSB Bursa, Balıkesir’e 100 km, Çanakkale’ye 175 km, İzmir’e 260 km mesafede bulunmaktadır. İstanbul ve Tekirdağ’a her gün Bandırma Limanın’dan, Ro-Ro ve Feribot seferleri yapılmaktadır. Ayrıca, Bandırma Limanı ile demiryolu bağlantısı etüd çalışmaları başlamıştır.

lk etapta 150 hektarlık bir alanda kurulan Bandırma OSB’de, avantajları nedeniyle ileride göreceği ilgi dikkate alınarak genişleme sahası olarak 150 hektarlık yedek bir alan tahsis edilmiştir. Bandırma Organize Sanayi Bölgesinde yatırım yapacak firmalar imar durumu, yapı ruhsatı, yapı kullanma, iş yeri açma izni belgelerini kolaylıkla alabilmektedir. Yatırımcı, organize sanayi bölgelerine tanınan teşvik sisteminin temel unsurları yatırım indirimi, gümrük muafiyeti, katma değer vergisi desteği, vergi resmi harç istisnası, düşük faizli kredi imkânları gibi avantajlardan yararlanmaktadır.

  Bandırma Organize Sanayi Bölgesi’nde şu andaki mevcut fabrikaların istihdam durumu 500 kişidir. Tüm fabrikaların üretime geçmesi ile birlikte bu rakam 3000’e ulaşacaktır.

  Ülkemizde ne kadar çok firma OSB çatısı altında üretime başlarsa, kaynaklarımız o kadar verimli kullanılabilir, kayıt dışı ekonomi ve haksız rekabetin önüne daha kolay geçilebilir. KOBİ’lerin hızla organize sanayi bölgelerine çekilmesi, sanayicilerin özendirilerek OSB’lerde yatırım yapmaya teşvik edilmeleri sayesinde kayıt dışı ekonomiye önemli bir darbe vurulabilecektir.

  Detaylı bilgi için Bandırma Organize Sanayi Bölgesi web sayfası ziyaret edebilirisiniz.

İletişim ;

  Telefon Numarası : 0 266 781 1100
  Fax Numarası : 0 266 781 1101
  Web : http://www.banosb.org

Bandırma Organize Sanayi Bölgesi Parselasyon Durumu ve Planı;

  TOPLAM PARSEL : 51 Adet / 944,444.00 m²
  SATILAN PARSEL : 48 Adet / 920,486.00 m²
  ÜRETİM YAPAN : 15 Adet
  İNŞAAT HALİNDE : 11 Adet
  ÜRETİM YAPMAYAN : 1 Adet
  İNŞAAT RUHSATI ALAN : 35 Adet