Sanayi Sicil Belgesi Bulunan Firmalara Duyuru

5 Mart 2024
Sanayi Sicil Belgesi Bulunan Firmalara Duyuru
6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu hükümleri uyarınca, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız sanayi siciline kayıtlı bulunan sanayi işletmelerinin, bir senelik faaliyetlerini "Yıllık İşletme Cetvelleri"'nde göstermeleri ve bu cetvellerin yılın ilk dört ayı içerisinde (30 Nisan’a kadar) Bakanlığın Sanayi Sicil Sistemine işlenmesini temin etmeleri yasal bir zorunluluk olup, bu yükümlülüğü yerine getirmeyen işletmelere İdari Para cezası uygulanmaktadır.
Sanayi Siciline kayıtlı bulunan firmaların 2023 yılına ait Yıllık İşletme Cetveli bilgilerini elektronik ortamda 'https://sanayisicil.sanayi.gov.tr/' adresi üzerinden; Sanayi Sicil Bilgi Sistemi yolunu izleyerek web adresi üzerinden kullanıcı adı ile giriş yaparak işlemleri yapabileceklerdir.
İlgili üyelerimize ilanen duyurulur