ÖLÇÜ VE TARTI ALETLERİNİN PERİYODİK MUAYENE DUYURUSU

29 Ocak 2024

Değerli Üyemiz;

3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu ve ilgili Yönetmelikler gereği;

Aşağıda belirtilen ölçü ve tartı aletlerinin 2 (iki) yılda bir sahibi veya kullanıcısı tarafından periyodik muayenesinin yaptırılması yasal zorunluluktur.

2022 yılı damgalı olup da 2024 yılında periyodik muayeneye tabi olacak ölçü ve tartı aletlerinden;

Türk Standartları Enstitüsüne (TSE) Müracaat Edilecekler,

►Akaryakıt, Adblue ve LPG Sayaçları,

►Motorlu Taşıt Lastiklerinin Hava Basıncı Ölçümünde Kullanılan Cihazlar,

►Hassas Kütle Ölçüleri ve 5 kg’ dan yukarı kütle Ölçüleri

► Demiryolu Yük ve Sarnıçlı Vagonlar

►Aks Kantarları ve Tartım kapasitesi 2.000 kg’ ın üzerindeki Otomatik Olmayan tartı aletlerinin tamamı

Belediye Başkanlıklarına (Grup Merkezi Belediye Öl. ve Ay. Memurluğu) Müracaat Edilecekler,

Belediyelerce tespit edilecek yer ve günlerde kurulan, üretici ve pazarcılar tarafından malların doğrudan tüketicilere perakende olarak satıldığı açık veya kapalı pazar yerlerinde kullanılan ve tartım kapasitesi 2000 kg ve altında olan, III ve IV üncü sınıf otomatik olmayan elektronik tartı aletleri,

Yay ve elektronik tertibatı bulunmayan maksimum kapasitesi 2000 kg’a kadar (2000 kg dahil ) mekanik tartı aletlerinden;

1) Masa terazileri, 2) Asma teraziler, 3) Tek kollu kantarlar, 4) İbreli teraziler.

►Uzunluk Ölçüleri (tek parçalı ağaç metreler),

►Akıcı maddeler için hacim ölçüleri,

►Kum taneli maddeler için hacim ölçüleri,

►5 kg’ a kadar (5 kg dahil) hassas olmayan kütle ölçüleri.

Yetkili Tartı Aletleri Muayene Servislerine Müracaat Edilecekler,

Otomatik tartı aletleri,

►Tartım kapasitesi 2000 kg ve altında olan III ve IV üncü sınıf otomatik olmayan elektronik tartı aletleri,

►I ve II nci sınıf otomatik olmayan tartı aletleri.

2022 yılı damgalı Ölçü ve tartı aleti kullanıcısı ya da sahiplerinin, periyodik muayene müracaatlarını 2024 Yılı Şubat ayının son günü mesai bitimine kadar yapmaları gerekmektedir. Şubat ayının son gününün tatile rastlaması halinde müracaat, sonraki ilk iş gününün mesai bitimine kadar yapılabilir. Posta ile yapılacak müracaatlarda postadaki gecikmeler dikkate alınmaz, müracaatın süresi içinde ulaştırılmış olması gerekir.

Ölçü ve Tartı aletlerinin periyodik muayenesi için zamanında müracaat etmeyenler hakkında, daha sonra müracaat etmiş olsalar dahi, muayene (damga) süresi dolmuş ölçü ve tartı aleti kullanma fiilinden dolayı, 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu hükümlerine göre her bir ölçü ve tartı aleti için kullanıcısı veya sahibine idari para cezası uygulanır ve söz konusu ölçü aletine el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar verilir.

Ayrıca: Damgası kopmuş, bozulmuş, damgalanmamış, periyodik muayeneye zamanında müracaat edilmemiş veya damga süresi geçirilmiş, doğru olmadığı açıkça belli olan ölçü ve ölçü aletlerinin kullanılması, bu aletlerin ayarı bozulmak suretiyle ölçme yapılması veya bunların alım satım yerlerinde bulundurulması yasak olup tespiti halinde 3516 Sayılı Kanun gereği idari ve cezai işlem uygulanacaktır.