Kırsal Ekonominin Geliştirilmesi Mali Destek Programı

25 Ekim 2022
Kırsal Ekonominin Geliştirilmesi Mali Destek Programı
 
KAYS Üzerinden Son Başvuru Tarihi: 12 Aralık 2022
 
Programın Amacı
Kırsal Ekonominin Geliştirilmesi Mali Destek Programının amacı; Güney Marmara’da kırsal kesimde üretkenliğin artırılması, tarımda yenilikçiliğin ve ortak iş yapma kültürünün geliştirilmesidir.
 
Kimler Başvurabilir? - Destek Tutarı ve Oranları
Asgari destek tutarının 300.000 TL, azami destek tutarının 2 milyon TL olarak belirlendiği programda; kamu kurumları ve sanayi, ziraat, ticaret odaları ve borsaları ile kooperatif ve birlikler programa başvuru yapabilecek.
Başarılı kooperatif ve birlik projeleri azami %90, kamu kurumları ve oda ve borsaların projeleri ise azami %75 oranında desteklenecek.
 
 
2022 Yılı Kırsal Ekonominin Geliştirilmesi MDP Teknik Yardım Masası
Potansiyel başvuru sahiplerinin mevcut proje hazırlıklarına ilişkin sorularını cevaplamak amacıyla teknik yardım masası oluşturulmuştur.