İNŞAAT HİZMETLERİ FİNANSMAN DESTEK PAKETİ

28 Ekim 2022

Değerli üyelerimiz;

Kredi Garanti Fonu tarafından KOBİ ve KOBİ dışı inşaat firmalarının asgari %30'u tamamlanmış ve henüz tamamı bitmemiş konut projelerinin tamamlanması amacıyla "İnşaat Hizmetleri Finansman Destek Paketi" yayınlanmıştır.

Üyelerimize duyurulur.

Detaylı Bilgi:

https://kgf.com.tr/index.php/tr/urunlerimiz/hazine-destekli-kefaletler/i-nsaat-hi-zmetleri-fi-nansman-destek-paketi?fbclid=IwAR0hYwRLCpdv4odKPjZCOw8BPnnT8UPMe7NojZYjU_Q4svEeQCZqfbNW0o4