Gönen İlçesi Adres Değişikliği / Numarataj Hakkında

16 Şubat 2024

Gönen İlçesi Adres Değişikliği / Numarataj Hakkında
Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden odamızı iletilen ilgi yazıda İçişleri Bakanlığı tarafından 2022 yılında güncelleme yapılan adresler için Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından 31.05.2023 – 16.06.2023 tarihleri arasında Gönen'de bulunan mükerrer cadde, sokak, bulvar ve meydan isimleri ilçe belediyeleri tarafından alınmış meclis kararlarına istinaden değiştirilmiş ve Mekansal Adres Kayıt Sisteminde güncellenerek yeni sokak tabelaları ve karekodlu yeni kapı numaraları asıldığı bildirilmiştir.
Odamız üyelik işlemlerinde adres bilgilerinin;
•    Karekodlu yeni numarataj levhalarında belirtilen adreslere uygun olarak yapılması,
Mevcut üyelerimizin ise;
•    Vergi Daireleri ile gerekli diğer kurumlarda adres bilgilerinin güncel tutulması,
Üyelerimizin olası mağduriyet yaşamaması için adres bilgilerinin güncellemeleri gerekmektedir.