GECİKMİŞ ODA AİDAT BORÇLARINA YAPILANDIRMA İMKÂNI

3 Nisan 2023

Sayın Üyemiz,

7440 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” 12/03/2023 tarih ve 32130 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kanun çerçevesinde, 31 Aralık 2022 tarihinden önce ödenmesi gerektiği halde ödenmeyen aidat borcu olan üyelerimiz, borçlarını gecikme cezasız ödemek üzere yapılandırabilirler. Yasadan faydalanmak isteyen üyelerimiz 31 Mayıs 2023 tarihine kadar aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak başvuruda bulunabilecektir:

Aidat yapılandırma başvuru dilekçesi doldurularak dilekçe ile Odamıza şahsen, aidat yapılandırma başvuru dilekçesi doldurularak info@gonento.org.tr adresine e-posta yoluyla, https://ebelge.tobb.org.tr adresinden veya e-devlet (https://www.turkiye.gov.tr) üzerinden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği-Kimlik Doğrulama Hizmetleri-TOBB Oda/Borsa Üye Bilgi Sistemi kullanılarak, ilgili linkten yapılabilecektir.

Aidat yapılandırma başvuru dilekçesi için tıklayınız.