Kalite Politikamız


5174 Sayılı Kanun ve diğer yasal yükümlülükler çerçevesinde, kamu menfaatini de ön planda tutarak kesintisiz hizmet sağlamak, bunun için hizmet altyapısını ve insan kaynaklarını sürekli iyileştirmek.


Mali Yönetim Politikamız


Yasal şartlara uygun, şeffaf ve hesap verebilir olmak, kaynaklarımızı Gönen iş yaşamının faydası için belirlenen hedeflerimize ulaşmak için kullanmak.


İnsan Kaynakları Yönetimi Politikamız


İnsan kaynaklarımızın yetkinliğini sürekli artırmak ve çalışma şartlarını iyileştirmek.

Dayanışma ve verimlilik ortamının geliştirilmesi için eşitlikçi, adil ve sürekli gelişim programları uygulamak, iletişim niteliğini artırmak.

Çalışanların mesleki ve kişisel gelişimini arttırarak hizmet kalitesini yükseltmek.

Seçimle göreve gelen organlara etkin bir oryantasyon uygulayarak Yönetim etkinliğini ve temsil gücünü üst düzeye çıkarmak.


Haberleşme ve İletişim Politikamız


Çağımızın teknolojik olanaklardan faydalanarak üyelerimizi ve diğer paydaşlarımızı, gizlilik niteliği taşımayan her türlü faaliyeti, iş yaşamına ilişkin gelişmeleri doğru, tutarlı, hızlı, zamanında ve sürekli olarak paylaşacağımız ve bilgilendireceğimiz iletişim ağı oluşturmak ve etkin kullanmak. 


Üye Memnuniyeti Politikamız


Üyelerimizin GTO ile iletişiminde sürekliliğin sağlanması için iletişim bilgilerini güncel tutmak, geri bildirimlerini alıp değerlendirmek, geri bildirimlere hızlı ve etkin çözümler üretmek, iş geliştirme ve yatırım planlarımızı üye odaklı yapmak.


Bilgi Güvenliği Politikamız


Kurumumuzun hizmet sürekliliğinin sağlanması için tüm süreçlerimizde üretilen ve depolanan bilgi varlıklarımızın bütünlüğünü korumak, kolay ulaşılabilirliğini sağlamak ve risklere karşı muhafaza etmek.

Donanım ve yazılım altyapısını çağdaş seviyede tutmak için sürekli güncellemek

Elektronik ortamda saklanan verileri düzenli harici ortama yedeklemek

Ulaşılabilir ve personel tarafından kolayca anlaşılabilir arşiv oluşturmak ve uygulamak

Teknolojik gelişmeleri ihtiyaçlara bağlı uygulamaya almak