!!! ÖNEMLİ UYARI !!!

  • Ticaret Sicili Müdürlüğü'nde yapılacak tescil işlemlerine ilişkin gazete ilan ücreti, harç ve rekabet kurulu (sermaye onbinde dört bedeli) tahsilatları odamız veznesinden yapılacaktır.

  • Tescil işlemlerinize ait Ticaret Sicili Gazeteleri 15 gün içerisinde müdürlüğümüze ulaşmaktadır. Gazete asılları, müdürlüğümüze ulaşmasını takip eden 1 ay içerisinde odadan teslim alınması gerekmektedir.

  • Tescil işlemlerinde MERSİS'ten başvuru yapılarak talep numarası ve gerekli evraklar ile Müdürlüğümüze müracaat edilmesi gerekmektedir.